you + me forget the world wallpaper

Ab hum dil ki baat ka izhaar karne sai nahi darengey....

Ab Apne khwaab apne haathon sai nahi torengey!....