Happy New Year SMS (Marathi)

चला या नवीन वर्षाचं.
स्वागत करूया,
जुन्या स्वप्नांना,
नव्याने फुलवुया,

नववर्षाभिनंदन !